The Uncovered Secret

"The Uncovered Secret" คือการออกแบบประสบการณ์ภายใน Sales Gallery ของคอนโดมิเนียม The Reserve Sathorn นำเสนอเรื่องราวและแนวคิดของคอนโดมิเนียมผ่านภาพเคลื่อนไหวที่ถูกฉายลงบน ‘ซุ้มโค้ง’ อันเป็นเอกลักษณ์การออกแบบของ The Reserve Sathorn ที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแบบ European Colonial

ความพิเศษของงานนี้คือการสร้าง ‘ประสบการณ์แสง’ จำลองความงามของแสงอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นจริงในสถาปัตยกรรม ของคอนโดมิเนียม เช่น แสงสะท้อนน้ำจากคอร์ทน้ำบริเวณล็อบบี้ , แสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านระแนง หรือเงาต้นไม้ ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสถึงความงามของสถาปัตยกรรมผ่านแสงและเงา ภายใต้คอนเซ็ปต์การออกแบบ ‘Beauty of Shade’ ของ The Reserve Sathorn โดยใช้ Projector ติดตั้งกลไกหมุนที่ออกแบบขึ้นพิเศษ เพื่อจำลองการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

‘The Uncovered Secret’ an experiential design in Sales Gallery of The Reserve Sathorn. It is telling a story and concept through moving image and projection onto wall arch which is a uniqueness of The Reserve Sathorn. The Reserve Sathorn inspired by European Colonial Architecture Period.

The concept of the work is ‘Beauty of Shade’ - The hi-light of this work is a lighting experience which imitate a shade of light and shadow, using Projection Technique by control the projector to move around imitating a movement of the sun. This is to create the same feeling when the light reflecting on an architecture such as reflection on water courtyard, lath, and the tree also, the light angle change by time.

Year : 2018
Client : Pruksa Real Estate Public Co., Ltd.
Managing Director : Nuntawat Jarusruangnil
Executive Creative Director : Wattanapume Laisuwanchai
Project Manager : Pondchanok Tanrattanapong
Creative Director : Tinnawat Chankloi
Creative : Krerkrit Pavichai
Spatial Designer : Phee Rungpiriyadej
Multimedia Developer : Palodh Pitanpitayarat
Motion Graphic Design : From / Object / to studio
Sound Composer : Wissanu Likitsathaporn
Trainee : Perapot Chanyuenyong , Jackapat Wattanaungoon , Wirat Poolthawee