ณ Project

(Video #1)

สารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนในชุมชนพระราม 6 ผู้ถูกไล่รื้อบ้านกว่า 4 ครั้งในเวลา 3 ปีจากการก่อสร้างทางรถไฟ ในช่วงเวลาที่พวกเขาอาศัยในบ้านชั่วคราวหลังสุดท้ายก่อนจะย้ายไปยัง ‘บ้านมั่นคง’ อันเป็นความหวังของทุกคนที่กำลังก่อสร้าง สารคดีเล่าเรื่องโดยใช้ศาสตร์ของมัลติมีเดียและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด สร้างกิจกรรมศิลปะให้ชาวชุมชนได้ทำร่วมกันด้วยการให้ออกแบบ ‘บ้านที่พวกเข้าอยากอยู่’ ด้วยวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่หาได้ในละแวกชุมชน เพื่อให้พวกเขาได้แสดงออกความฝัน เยียวยาบาดแผลในอดีต และเห็นพลังของตัวเอง Eyedropper Fill ถูกเลือกเป็นหนึ่งในศิลปินในโครงการ ‘ณ’ – โครงการที่คัดเลือกศิลปินหลากหลายแขนงมาทำงานศิลปะและสารคดีเกี่ยวกับคนจนเมืองในประเทศไทย เป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่าง บริษัท ดิ วันโอวันเปอร์เซนต์ จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สารคดีทั้งหมดออกอากาศทางช่อง NOW 26

A documentary about people in Phra Ram 6 district. They were expelled from their own home four times in three years. Because of the time during the construction of Bangkok trail public transportation. Filming during the last temporary house before a move to "The project stable home” which is their biggest hope. The documentary is telling the story by using a multimedia as a tool. Especially, we also work with an art therapist to understand people who live in the community and creating an art activity for people in community design a home they wanted with materials they could find in their area. This is for them to express their dreams and to show their power.

Eyedropper Fill was chosen as one of an artist in this Na Project. Na Project has chosen many artists in their expert ways to doing art and documentary about poor people in Thailand. This project is a collaboration between The 101 Company and Community Organizations Development Institute (Public Organization). All episode of this documentary on air channel NOW 26.

Title: From Home Town (ย้ายรัง)
Genre: Documentary
Duration: 42 mins.
Format: H.264 Full HD

Year : 2016
Client : The 101%
Producer : Nuntawat Jarusruangnil
Creative Director : Wattanapume Laisuwanchai
Director : Tinnawat Chankloi
Art Therapist : Prachayaporn Vorananta
Production Manager : Pondchanok Tanrattanapong
Cinematographer: Cai LianJie, Kobboon Chatrakrisaeree, Pornthep Kiratiphaisarl, Sineenart Kamakot
Editor : Parkpoom Nuntalit
Music : Wissanu Likitsathaporn
Projection Mapper : Phee Rungpiriyadej