Virtual Journey

(Video #1)

Light and Sound Installation ส่วนหนึ่งของเทศกาล Sansiri Winter Market Fest 3 พาหลีกหนีจากความเครียดและชีวิตประจำวันอันแสนเร่งรีบของคนเมือง ด้วยการพาผู้ชมออกไปท่องเที่ยวผ่านรูปทรงของแสงและเสียงบรรยากาศที่เนรมิตฉากต่าง ๆ ของ เช่น ป่าลึก , ถ้ำ หรือทะเล ขึ้นมาให้ผู้ชมดื่มด่ำกับความตื่นเต้น สนุกสนาน และสงบผ่อนคลายเสมือนได้เดินทางไปพักผ่อนในธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นภายในห้องสี่เหลี่ยมนี้

A Light and Sound Installation, part of Sansiri Winter Market Fest 3. An escape space from rush daily hours. In a square room, Journey scene created by using light shape and sound which like traveling to a forest, cave and sea. Immerse into the world of relaxation.

Year : 2015
Location : Habito mall, Bangkok, Thailand
Client : Sansiri PLC

Lighting Design and Laser sequence : Eyedropper Fill